Оглас: Млад земјоделец

Дознајте повеќе како да аплицирате и кои услови треба да ги исполнувате за огласот Млад земјоделец.

За „Зелена Берза“ интервју со Стевче Манивиловски – советник по растително производство од АПРЗ – РО Битола

 

 

 

Share Button