За развој на селскиот туризам во Македонија, државата обезбеди 2,5 милиони денари

За развој на селскиот туризам во Македонија, државата обезбеди 2,5 милиони денари

Право на учество на овој јавен повик за добивање субвенции имаат сите физички лица кои вршат угостителска дејност во автентични традиционални услови, при што ќе се обезбеди кофинансирање до 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари Државата планира во Македонија да го форсира развојот на традиционалниот популарно наречен селски туризам по примерот на земјите од регионот. Токму затоа Министерството за економија, согласно програмата за развој на туризмот годинава планира да го субвенционира…

Повеќе...