ФАО подготви видео анимација за консолидација на земјоделско земјиште

ФАО подготви видео анимација за консолидација на земјоделско земјиште

    Проектот финансиран од Европската Унија “Воведување на Национална Програма за Консолидација на Земјиште”  – или MAINLAND – кој го спроведува Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите Нации (ФАО) заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, изработи видео анимација за консолидација на земјоделско земјиште.   Македонскаверзија https://www.youtube.com/watch?v=kONoGoay8xk&feature=youtu.be Албанскаверзија https://www.youtube.com/watch?v=V6zH_i5Cqgc&feature=youtu.be Англискаверзијаhttps://www.youtube.com/watch?v=VUQGdxnRsMA&feature=youtu.be Видеото има за цел да ги информира земјоделците, сопствениците на земјиште и пошироката јавност за консолидацијата на земјиште, како една од најефикасните инструменти за подобрување на структурата на земјоделското земјиште, односно решавање на прекумерната расцепканост на…

Повеќе...