Како работи комбајнот?

Како работи комбајнот?

Времето е на жетва, дел од сезоната во која комбајните играат најголема улога. Со развојот на технологијата, тие стануваат поефикасни и пософистицирани, но основните принципи отсекогаш биле и остануваат исти, па современите комбајни ги комбинираат сите функции потребни за жетва: косење, вршење и прочистување. Со нивна употреба, стапката на жетва се зголемува – со неколку килограми / час при рачно работење до 50 t / h со современи машини. Во извршувањето на жетвата, квалитет е…

Повеќе...