ГРИЖА ЗА КОПИТАТА

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА

  Режење на копитата на сите млечни крави два пати годишно, како рутина Нормално копито Аголот е околу 45 Падот на копитото треба да е околу 7.5 sm. Врвот (челото) треба да е дебел околу 5-7 mm.   Петар Трајковски, Советник во АПРЗ

Повеќе...

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА

ГРИЖА ЗА КОПИТАТА

  Режење на копитата на сите млечни крави два пати годишно, како рутина Нормално копито Аголот е околу 45 Падот на копитото треба да е околу 7.5 sm. Врвот (челото) треба да е дебел околу 5-7 mm.   Петар Трајковски, Советник во АПРЗ

Повеќе...