Косовските царини кон Србија можност за поголем извоз на македонските земјоделски производи

Косовските царини кон Србија можност за поголем извоз на македонските земјоделски производи

Косовското воведување царински давачки од 100 отсто кон Србија и БиХ не се очекува да предизвика позначајни негативни ефекти и нарушување на македонската економија. Дури, како што оценува Стопанската комора на Македонија, можно е нашите земјоделски производи кои веќе ги има на пазарот во Косово да бидат позастапени. Според Комората, македонското стопанство ќе биде погодено сако доколку стоката што била под влијание на донесената мерка се увезува во Македонија за репродуктивни потреби, како последица на што…

Повеќе...