Посета на 1.000 села во Македонија

Посета на 1.000 села во Македонија

Главни теми во текот на кампањата се информациите поврзани со програмите за поддршка што ги нуди Владата на Република Македонија, програмата ИПАРД-2 (2014-2020) и кампања за осигурување на земјоделските имоти.

Повеќе...