Нема „црна“ листа за фармерите кои ќе пријават повеќе земја за субвенции

Нема „црна“ листа за фармерите кои ќе пријават повеќе земја за субвенции

Доколку по извршената контрола се утврди разлика меѓу пријавената во барањето на подносителот и фактичка состојба на теренот, земјоделското стопанство ќе се исклучи од директни плаќања само за тековната, а не и за наредните три години.

Повеќе...