Екстра класа на сурово млеко се молзи во фармата „Дуброво“ на Љатиф Бејаз

Екстра класа на сурово млеко се молзи во фармата „Дуброво“ на Љатиф Бејаз

Љатиф Бејаз, сопственик на фармата „Дуброво“ кај Неготино, има една цел, дневно да произведува 10 тони сирово млеко. Ова не е само сон туку лесно остварлива реалност ако се знае дека краварската фарма  брои 160 грла молзни крави и дневна испорака на преку 3000 литри млеко, што ја прави еден од  најголемите и најстабилните кооперанти  на битолската млекарницата „Бимилк“. Фармата на Бејаз расте со новите инвестиции во примарното производство на млеко за обезбедување на квалитетна…

Повеќе...