Лоза која не се прска

Лоза која не се прска

Кај винските сорти приоритет му се дава на производствените карактеристики, а естетскиот изглед е помалку важен, додека кај трпезното грозје на прво место се става изгледот на грозјето и бобиците. Пожелно е трпезните сорти да имаат грозд со средени или големи гроздови со големи, овални и издолжени бобици. Исто така многу се цени ако грозјето има мускатна арома.

Повеќе...