fbpx

доведува до контаминација на земјиштето и загадување на блиските водни патишта доколку не се управува правилно.

Back to top button
Close