ЈАВЕН ПОВИК за доставување барање за користење средства за реализација на мерки Програмата за финансиска поддршка во рибарството

(Oвој напис е објавен на: November 24, 2017)

ribi

Почитувани, на следниот линк можи да прочитате пошироки информации во врска со Јавниот повик за доставување на барања за користење на средства за релизација на мерки Програмата за финансиска поддршка во рибарството.

 

https://www.mzsv.gov.mk/files/J%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20-%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2024.11.17.pdf