ЈАВЕН ПОВИК за доставување барање за користење средства за реализација на мерки Програмата за финансиска поддршка во рибарството

ribi

Почитувани, на следниот линк можи да прочитате пошироки информации во врска со Јавниот повик за доставување на барања за користење на средства за релизација на мерки Програмата за финансиска поддршка во рибарството.

 

https://www.mzsv.gov.mk/files/J%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20-%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2024.11.17.pdf

Share Button