Субвенции и за селски куќи пренаменети за туризам

Субвенции и за селски куќи пренаменети за туризам

Куќите ќе добијат ознака на која има „сончоглед“, потврда дека станува збор за селско домаќинство во рурална средина кои вршат угостителска дејност. Министерството за економија ќе субвенционира изградба или адаптација на селски куќи на домаќинства кои ќе даваат угостителски услуги. Финансиската поддршка во износ од 60 отсто од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари, ќе биде наменета за набавка на опрема и инвентар, како и за уредување на просторот на селски домаќинства. Критериуми…

Повеќе...