сопствена опрема за потребите на рудниците за ископ на јаглен за непречено производство на електрична енергија. Вкупната вредност на инвестицијата е 1

Back to top button
Close