За да добиеме квалитетно производство на житните култури треба добро да се познава технологијата на производство која подразбира висока агротехника (припрема на почва

Back to top button
Close