fbpx
Вести

За канализациски системи 22 милиони денари

Со 20 милиони денари од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој годинава ќе се градат три поголеми канализациски системи во Крива Паланка, додека со 2 милиони денари општината и Јавното претпријатие „Комуналец” ќе градат канализациски мрежи во повеќе градски и приградски населби.

Градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски, информира дека добиени се решенијата од АФПЗРР за реализација на трите крупни проекти во вредност од безмалку 20 милиони денари.

za kanalizaciski sistemi 22 milioni denari

 

Станува збор за изградба на канализациона мрежа „Дурачка Река”, прва фаза од т.н. Маневски мост, изградба на преостанат дел од главната канализациска мрежа во село Мождивњак и изградба на канализација во село Длабочица кај магистралниот пат.

Со Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалната канализациската мрежа во Крива Паланка предвидена е изградба на канализација на дел од Мезовски ливади и Крстата падина, во делови од село Конопница и село Жидилово кои ќе се финансираат со средства од буџетот на општината и ЈП „Комуналец”.

Годинава ќе се врши доизградба и санација на постојни канализациски системи кои ќе бидат превземени од општината и ЈП „Комуналец”,за што се издвоени 2 милиони денари, додека 1,5 милиони денари ќе бидат инвестирани за изготвување техничка документација за доизградба на главен колектор и спојување на десен со лев колектор до локалитет на пречистителна станица за фекални води, за фекална пречистителна станица за град Крива Паланка, како и документација за проектите за канализација во населба Грамаѓе, дел од село Конопница, за село Градец-Мезовски ливади и канализација со пречистителна станица за село Жидилово.

Од локалната самоуправа на општина Крива Паланка преку проектот на Владата на РМ и ЕБОР „Водоснабдување и одведување отпадни води” лани беше реализиран значаен проект во Крива Паланка со кој беше изградена фекална канализација „Бојанов Дол”, градежниот дел од проектот е веќе завршен и се очекува истата наскоро да биде пуштена во употреба.

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close