fbpx
ВестиСоветиТоп вести

Биолошка заштита на растенијата со помош на корисни микроорганизми

Главните бенефиции на хемиската заштита содржани во брзо, евтино и ефикасно сузбивање на штетни организми е намалување на негативното индиректно влијание врз здравјето на луѓето, загадувањето на животната средина и еколошка рамнотежа. Затоа, во прилог на конвенционалните земјоделство, се повеќе и повеќе производители во развиените земји, вклучително и во нашата земја, се насочуваат кон интегрирано, одржливо и  еколошко земјоделството.

Во составот на интегрирано земјоделско производство,  настојува со сесите расположливи методи да се спречи штета од предизвикување на болести, животни паразити и несакани растенија. Притоа се одгледуваат отпорни сорти, се спроведуваат карантински, агро-технички и физички заштитни мерки, многу важна биолошка заштита.

Повисокото ниво на интегрирано  производство вклучува одгледување на растенија и добиток, и  циркулацијатна материјата во системот: почвата – фабрика – животните. Тоа ја заштитува почвата, водата, растенијата и животните ресурси, не се деградира животната средина, има соодветен технички, економски опстанок и социјално е прифатливо.

Органското земјоделство се дефинира со посебен закон и придружните прописи, има за цел со сите економски и социјално оправдани методи да ги намалување на негативните ефекти од хемиско-технолошки мерки, а со тоа и спречување на загадувањето на животната средина. Сите наведени форми на неконвенционално производство на култури бараат многу повеќе знаење и искуство на земјоделците.

Воведување на биолошка заштита

Една од многу важните мерки со која што значително се намалува или може целосно да се замени  употребата на производи за хемиска  заштита на растенијата е воведувањето на биолошка заштита. Кога ги користиме биолошките мерки, директно или индиректно ги користиме различните организми и нивните производи за сузбивање на штетните организми. Иако дури и пред сто години биолошкото сузбивање на штетниците се сметало многу перспективно, денес од вкупниот глобален сообраќај биолошките агенси не достигнуваат  дури ни 1%. Од вкупниот број на биолошки препарати, дури 90% се агенси кои содржат токсини и спори на Bacillus thuringiensis, што е корисно за контролирање на штетни гасеници и ларвите Буба (на пример, компир бубачки). Во средината на 1990-тите години беше проценето дека и покрај мерките за контрола на директни загуби од растителни патогени во земјата изнесува 29,2%, во зависност од видот на културата и со тоа има намалување на приносите во опсег од 4-30%. Многу сериозни оштетувања од растителни болести се забележуваат во хортикултурата, и најчесто против нив неколку пати во текот на сезоната се преземање мерки за хемиска заштита со примена на фунгициди. Меѓу биолошки агенси против растителните патогени најчесто се користат  корисни микроорганизми.

Во нашата земја може да се добие препарати кои содржат антагонистички габа Trichoderma, со помош на која може успешно да се бориме против различни патогени во почвата обработливо и градинарски култури (види Табела.).
Табела 1: Некои корисни микроорганизми како биолошки пестициди од болест на нашиот пазар .

Важно е дека на микробиолошки агенси се користат одделно од другите хемиски состави (особено фунгициди), или да се меша со други лекови во согласност со упатството на производителот.

Позитивни искуства од користење на корисни микроорганизми

Во последните неколку години успешно се користи и видот на Trichoderma spp. Во подготовки “TIFF”, “зеленчук за извоз” и “Trianum” (микробиолошки подобрувачи на почва и стимуланс за прираст и принос), така што превентивните да се прска(1%) на површината на почвата пред сеењето или садењето на полето и градинарски култури (на пр. од сончоглед, компир, морков, целер, магдонос, пиперки, домати, кромид, итн) и да се инкорпорира во почвата до длабочина од 10-20 см.

Така, експериментите на две локации во центарот на Меѓумурје (Pribislavec, Šenkovec), три економски широка сорти компир (Адора, Лаура, Винета), во натпросечна влажна сезона од 2010 година, остварен е во просек  31,4% повисок принос на компир на површината каде Trifender (3.0 кг / ха) се користел, во споредба со нетретирани површини.

Слични резултати се добиени во текот на сушната сезона на 2011 година. Се покажало дека  компирите кои растат во земја која е третирана со антагонистички габа не пукаат заради  негативните ефекти од штетни растителни патогени Rhizoctonia solani, како и намалена е заразата која предизвикува краста (Streptomyces шуга).

Од 2016 во хортикултурното производство (овоштарство, лозарство и градинарство) успешно се  започна со користење на микроорганизми Bacillus subtilis во подготовка на Extrasol, што покажува успешно отстранување на појавата  на  исклучително важни групи на болести (краста, мувла,пукање, мувла, кора, печурки, пијавица, ) Антибиозата може да се дефинира како врска помеѓу два микроорганизми, од кои едната е многу штетна за другата, бидејќи производите од неговиот метаболизам (пр. Антибиотици) спречуваат друг да го репродуцира, развива или уништува …..

 

Валентина Соколовска

за Зелена берза

 

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close