fbpx
ВестиМакедонијаТоп вести

ЕУ: Фрламе 173 кг храна годишно по лице – ООН донесе одлука

Со одлука на Обединетите нации, оваа година, на 29 септември, за прв пат се одбележува Меѓународниот ден на свеста за губење и депонирање храна, што се јавува  во производството, складирањето, преработката и транспортот.

Дали ќе имаме нешто да јадеме – беше едно од главните прашања што многумина си го поставија во март, по општата блокада заради пандемијата. Беа направени залихи на храна, од она што може да трае со години. Експертите не предупредија да не претеруваме, а на веб-страницата на Агроклуб ве советувавме што и како да купите, само за да фрлите што е можно помалку.

Но, отпадот од храна не е тема што ја создаде пандемијата во 2020 година. За неа се зборува веќе подолго време, а со одлука на Обединетите нации, годинава, на 29 септември, за прв пат се одбележува Меѓународниот ден на сведност за губење и фрлање храна.

До 2030 година, преполовете го отпадот од храна

Одлуката се заснова на Глобалната програма за развој на ООН за 2030 година, особено итната потреба за намалување на големи количини на отпад од храна на глобално ниво до 2030 година. Имено, целта е да се преполови овој вид отпад по глава на жител и да се намалат загубите во производството и ланецот на снабдување.

Имено, една третина од годишно произведената  храна во светот за човечка исхрана, што е околу 1,3 милијарди тони е изгубена или фрлена, додека во исто време над 821 милиони луѓе се хронично гладни. Во Европската унија годишно се фрлаат околу 90 милиони тони храна или 173 килограми по лице. Според проценките, околу 400 000 тони годишно се фрлаат во Република Хрватска. Поголемиот дел од овој отпад го произведуваат домаќинства, 75 килограми годишно, што е помалку од просекот на ЕУ, што е 92 килограми годишно.

ООН ја нагласува итната потреба за справување со проблем што силно влијае на климатските промени и на крај на човековиот опстанок. Тие нагласуваат дека еден од најголемите предизвици на 21 век е да се одговори на потребите за храна на растечката популација, истовремено намалувајќи го негативното влијание на нејзиното производство  и врз животната средина.

Производството на храна е главната причина за пренамена на земјиштето

 

Според изјавата на ООН, производството на храна е главниот двигател на глобалните промени во животната средина за што се користат 25% од вкупната површина  и привлекува 70% од светската потрошувачка на вода за пиење и е главната причина за пренамена на земјиштето  и намалување на сите ресурси енергијата, времето и човечкиот труд и парите. Ова создава силен притисок врз животната средина, бидејќи, како што знаеме, повеќето од фрленот  завршува на депонии и со тоа се загадуваат почвата, водата и воздухот.

Покрај тоа, загуба се јавува и  во производството, складирањето, преработката и транспортот и е карактеристична за земјите во развој. Кога станува збор за фрлање, тоа е исто така резултат на одлуки и активности на трговците, услужниот сектор и потрошувачите, и феномен карактеристичен за развиениот дел на светот.

Искоренување на гладот

За да се постигне оваа цел, потребно е да се направи примена на оваа практика одржлива, а не само краток рок. Исто така е важно да се излезе со иновативни решенија за борба против загубите и отпадот и да се донесе одржлив пристап кон системот за храна што промовира безбедност на храната и исхрана за растечката светска популација и ќе се придонесе  за ублажување на сиромаштијата, искоренување на гладот ​​и здравјето на луѓето.

Збарана за фрлање храна во комунален отпад

„Одбележувањето на Меѓународниот ден на свеста за губење и фрлање храна може значително да придонесе за подигање на свеста за важноста на проблемот и неговите можни решенија на сите нивоа и затоа

промовирајте глобални напори и колективно дејствување за намалување на овој вид отпад “, соопштија ООН,  давајќи им  приоритет на активности за едукација на потрошувачите и подигање на свеста за важноста на овој проблем.

Извор:Агроклуб

 

Слични написи

Back to top button
Close