КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ Пчеларство

(Oвој напис е објавен на: November 9, 2018)

Поволните топли денови во ноември овозможуваат пчеларот да се погрижи за пчелните
семејства пред настапување на зимата. Се прегледуваат капаците на кошниците дали се
добро затворени, а доколку не се треба тоа да се направи. На пчелните семејства треба
да им се обезбеди смиреност, и до кошниците не треба да имаат пристап домашните и
шумските животни.


 

agencija.gov.mk

Share Button