fbpx
ВестиСовети

На берзата единствено се тргувало со пченка

Единствената стока со која се тргувало била пченката. Вкупниот промет за оваа недела изнесувал 5.125 тони стока, чија финансиска вредност изнесувала 89 653 000 динари.

Целата прва работна недела на Продуктната берза во Нови Сад, донесува повеќекратно зголемен промет во однос на претходно набљудуваниот период. Единствената стока со која се тргувало била пченката. Вкупниот промет за оваа недела изнесувал 5125 тони стока, чија финансиска вредност изнесувала 89 653 000 динари.

Сите склучени договори имале клаузула за природно сува пченка со влажност до 14,5%, гратис лагер до крајот на февруариили ФЦО до пристаниште. На самиот почеток на седмицата, цената се движела на ниво од 15,20 дин/кг без ДДВ, за да на самиот крај на неделата постигнатата цена достигне ниво од 16,20 дин/кг без ДДВ, што претставува раст на цената од 6,6%. Склучени се и два договори за пченка на паритет фцо пристаниште по цена која се движела од 16,20 – 16,30 дин/кг без ДДВ.

„Во Чикаго во однос на податокот од претходната недела, пченицата поскапела за 0,78%, а пченката поскапела за 1,01%. Сојата (матовски фјучерс) поскапела за 0,11%, а соината сачма (мартовски фјучерс), поевтинила за 1,45%. Во Париз, пченицата поскапела за 0,25%, а пченката останала непроменета.

Со останатите стоки од листингот на Продуктна берза во изминатата недела не се тргувало.

Преглед на понудени и заклучени количини, како и растојание на понудение и заклучените цени на земјоделските производи во анализираниот период:

Стока Понудена количина (т) Цена на понуда ДИН/кг со ДДВ Заклучена количина (т) Заклучена цена ДИН/кг со ДДВ Промена во однос на претходниот период
Пченка род 2018 500 16,72 500 16,72

 

 

Пченка род 2018, фцо пристаниште 200 17,93 200 17,93
Вештачки сушена пченка, род 2018, гратис лагер до 28.02 3500 16,83-17,82 3500 16,83-17,82
Вештачки сушена пченка, род 2018, гратис лагер до 20.02 150 17,38
Вештачки сушена пченка, род 2018, гратис лагер до 29.03 300 17,05 300 17,05
Пченка род 2018, влага до 14,5% 325 16,83 225 16,83
Пченка род 2018, влага до 14,5%,фцо – пристаниште 200 17,82 200 17,82

 

 

 

 

 

 

Природно сува пченка род 2018, гратис лагер до 15.02 200 16,83 200 16,83
Пченица род 2018, 13% протеини 300 22,77

 

Берзанскиот индекс ПРОДЕКС на ден 18.01.2019година бил на ниво од 205,88 индексни поени, што претставува раст за 0,99%  во однос на претходно анализираниот период.

 


 

Зелена берза

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close