Почна пријавувањето субвенции за млеко

(Oвој напис е објавен на: October 19, 2017)

Сточарите кои го предале млекото од мај до септември 2017-та година за да ги добијат субвенциите, барањата треба да ги достават најдоцна до 5-ти ноември. Финансиската поддршка изнесува 3,5 денари за литар кравјо, овчо и козјо млеко.

Млекопроизводителите можат да почнат да се пријавуваат за субвенции за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко од мај до септември 2017 година.

Висината на поддршката е 3,5 денари за еден литар.

Барањата се поднесуваат по електронски пат до 5-ти ноември во подрачните единици на Министерството кадешто е регистрирано земјоделското стопанство или фармата.

До овој рок се поднесуваат и барањата за финансиска поддршка во живинарството за несилки набавени исто така од мај до септември годинава.

За секоја купена несилка за производство на јајца ќе се добиваат по 100 денари.