fbpx
ВестиТоп вести

Почвени хербициди за сузбивање на плевели во пролетни култури

  1. За сузбивање на голем број економски значајни теснолисни и широколисни плевели, по сеидба а пред никнење (пред расадување) на културата се препорачува примена на хербицидите Stomp aqua и Basar.
STOMP AQUA (Pendimethalin 455 g/L)
КУЛТУРА ПЛЕВЕЛИ ДОЗА
СОНЧОГЛЕД Едногодишни теснолисни плевели  (Setaria sp, Echinocloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense  од семе)  и некои едногодишни широколисни плевели 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)

preemergence

ПЧЕНКА Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)

preemergence

СОЈА Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)

preemergence

ПЧЕНИЦАЈАЧМЕН

‘РЖ

Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-2,9  L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)

preemergence

КОМПИР Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)

preemergence

КРОМИД ОД АРПАЏИК:КРОМИД СО ДИРЕКТНА СЕИДБА

(Наводнувани култури)

Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 1,5-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)

preemergence

ЛУК Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-4,0 L/ha(после сеидба, пред никнување на културата)

preemergence

ДОМАТ Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 1,0-3,0 L/haПред пресадување
МОДАР ПАТЛИЏАН Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-3,0 L/haПред пресадување
ПИПЕРКА Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 1,5-3,0 L/haПред пресадување
ВИНОВА ЛОЗАОВОШТАРНИЦИ Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-4,0 L/haВо периодот за мирување, пред никнување на плевелите
ТУТУН Едногодишни теснолисни плевели  и некои  широколисни плевели 2,0-3,0 L/haПред пресадување

 

 

 

 

 

 

BASAR (S-Metolachlor 960  g/L)
КУЛТУРА ДОЗА ПЕРИОД НА ПРИМЕНА
 Пченка

 

1-1,6 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
1 – 1.25  L/ha Рана фаза на културата, 2-4 развиени листови (post-emergence)
Шеќерна репка

 

 

1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Памук 1 – 1.25L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
1 – 1.25 L/ha Апликација со плитка инкорпорација  (3-5см)
Домати 1 – 1.25 L/ha Пред расадување на домат 
Компир 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Тутун 1 – 1.25 L/ha Пред расадување на тутунот 
Сточен грашок 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Грав, леблебија 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Цвекло 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Цикорија 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Сирак 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Лубеница и диња 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Расадници и леи 1 – 1.25 L/ha Пред никнење на плевелите
Лековити билки кои не се наменети за исхрана 1 – 1.25 L/ha Пред никнење на плевелите
Кинеска зелка 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Леќа 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Лен 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Маслодајна репка 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Јагода 1 – 1.25 L/ha Пред никнење на плевелите
Соја 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Винова лоза во фаза на мирување 1 – 1.25 L/ha Пред никнење на плевелите
Сточна репка 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Тиква 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Сончоглед 1 – 1.25 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence)
Овошје во фаза на мирување 1 – 1.25 L/ha Пред никнење на плевелите

 

  1. Во пченка за сузбивање за сузбивање на едногодишни класести и широколисни во посеви на силажна и меркантилна пченка може да се применат хербицидите AKRIS и BASAR PLUS.
AKRIS (Dimethenamid-P: 280g/L + Terbuthylazine: 250g/L) И BASAR PLUS (S-Metolachlor: 312,5 g/L +  Terbuthylazine:187,5 g/L)
КУЛТУРА ДОЗА ПЕРИОД НА ПРИМЕНА
 Пченка

AKRIS

 

3 – 3.5 L/ha  По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence) до фаза на три листа
ПченкаBASAR PLUS 3-4 L/ha По сеидба, а пред никнење на културата (pre-emergence).
  1. За сузбивање на класести и некои широколисни плевели во пченка, сончоглед, соја, грашок, грав, зелка, кромид и лук по сеидба а пред никнење (пред расадување) на културите може да се примени почвениот хербицид: WING P.
WING P (Dimetenamid-P: 212,5 g/L + Pendimethalin: 250 g/L )
КУЛТУРИ ДОЗА ПЕРИОД НА ПРИМЕНА
 Пченка

Сончоглед

Соја

Грашок

Грав

Зелка

Кромид

Лук

 

  

3-4 L/ha

 

По сеидба, а пред никнење (пред расадување) на културите

Изготвил:

м-р Петковски Ефтим

Хемомак Пестициди ДООЕЛ

Слични написи

Back to top button
Close