fbpx
ВестиМакедонијаСоветиТоп вести

Предлог за производство на товни свињи

Цели во производството на товни свињи

Дневен прираст >800
Губитоци < 1 %
Траење на товот < 100 dana
Удел на месото >57 %

 

Опис за производство на товни свињи

Почетен производ Прасе 28 кг
Завршен производ Товеник 110 кг
Пред тов ца 28 – 70 кг
Завршен тов 70 – ца 110 кг
Вкупен прираст (кг) ца 82 кг
Потрошок на храна во пред товот (кг) ца 110
Потрошок на храна во завршниот тов (кг) ца 125

 

САНО производи за тов на свињи – концепт со премикси

                           

 

Примери на рецептури за тов на свињи I

Компонента (удел во %) Пред тов Завршен тов
Пченка 50,0 30,0
Јачмен 26,5 50,0
Сојино ќоспе 44 % 20,0 17,5
Aminogold/Spezialmast 3 2,5
SanoCid 0,5
МЕ-свињи (MJ/кг) 12,98 13,03
Суров протеин (%) 16,62 15,49
Лизин (%) 1,08 0,96
Метионин + цистин (%) 0,64 0,60
Калциум (%) 0,75 0,63
Фосфор (%) 0,46 0,43
Витамин A (ИЕ/кг) 12.000 10.000
Витамин Д3 (ИЕ/кг) 1.980 1.650
Витамин E (мг/кг) 180 150
Фитаза (У/кг) 600 500

 

САНО производи за тов на свињи – концепт со Протамино

           

 

Примери на рецептури за тов на свињи II

Компонента (удел во %) Пред тов Завршен тов
Пченка 55,0 35,0
Јачмен 24,5 50,0
Protamino Premium 20,0 15,0
SanoCid 0,5
ME-свињи (MJ/кг) 13,02 13,03
Суров протеин (%) 14,50 13,27
Лизин (%) 1,02 0,85
Метионин + цистин (%) 0,59 0,54
Калциум (%) 0,87 0,67
Фосфор (%) 0,54 0,49
Витамин A (ИЕ/кг) 12.000 9.000
Витамин Д3 (ИЕ/кг) 3.000 2.250
Витамин E (мг/кг) 100 75
Фитаза (У/кг) 600 500

 

Структура на трошоци во товот на свињи (%)


Потрошок на храна за тов на 100 свињи од 28 до 110 кг I

Компонента Пред тов
(кг)
Завршен тов
(кг)
Вкупно
Смеска Aminogold/Spezialmast 11.000 12.500 23.500

 

Потрошок на храна за тов на 100 свињи од 28 до 110 кг II

Компонента Пред тов (кг) Завршен тов (кг) Вкупно
Смеска Protamino Premium 10.300  11.700 22.000

 

Сигурно до успех во товот на свињи!

 

Дипл. Инж. Агроном, Александар Христовски

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close