Се продава везен пипер

(Oвој напис е објавен на: August 11, 2017)
Се продава
Везен пипер, лут и благ – 40 денари/кг
Благ пипер (севриа) – 30 денари/кг
с. Ињево, Радовиш
Контакт: Трајчо Илиев  071/327-887