Соопштение за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на необработен тутун

Соопштение за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за процена на необработен тутун

Пријавувањето на заинтересираните кандидати за испит за полагање заради добивање на лиценца за процена на тутун ЗАВРШУВА ЗАКЛУЧНО СО 20 НОЕМВРИ 2019 година. Испитот се полага пред комисија што ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство според Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.98/19) и Правилникот за формата и содржината на барањето за полагање на испитот за добивање на лиценца за процена на тутун, лиценцата за процена на тутун, начинот на пријавувањето и спроведувањето на испитот…

Повеќе...

АФПЗРР објави повик за користење средства по мерката 7

АФПЗРР објави повик за користење средства по мерката 7

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 04 октомври 2019 година објавувa ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 ДЕЛ I 1. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст: Агенцијата) како надлежна институција и договорен орган за спроведување на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на ЕУ (ИПАРД) ги повикува сите заинтересирани физички и правни лица од Република…

Повеќе...

СЕ ПРОДАВА НАЈДОБРО ПРИРОДНО ЃУБРИВО

СЕ ПРОДАВА НАЈДОБРО ПРИРОДНО ЃУБРИВО

  НАЈДОБРОТО ПРИРОДНО ЃУБРИВО, произведено со помош на калифорниски црви од арско ѓубриво преработено 12 месеци и без додаток на тресет и слично. 100% чист. Служи при расад, за садници при садење, тревњаци, цвеѓиња и др. Легла на калифорниски црви за отпочнување на сопствен бизнис во одлична концентрација! Обратете се на телефонскиот број  078354588

Повеќе...

Оглас

Оглас

Почитувани производители на зелка, Странка од Русија е заинтересирана за купување на голема количина на зелка ( 10 т ) . Се интересира за цената и начинот на транспорт. Пишувајте во инбокс на фејсбук страницата на Зелена берза.

Повеќе...

БАРАМ РАБОТНИК

БАРАМ РАБОТНИК

Се бара работник за на модерна фарма со добиток, во с. Лера, со сместување и храна, и солидна плата.  Информации на телефон 076 794 261, кај Драги Нечовски.

Повеќе...

Предавање: Современа опрема  за сточарство и начини на финансирање на истата

Предавање: Современа опрема  за сточарство и начини на финансирање на истата

  Зелена берза во соработка со СИНПЕКС и Бимилк организира едукативно предавање  на тема „Современа опрема  за сточарство и начини на финансирање на истата“. Настанот ќе се одржи на 29 октомври со почеток од 11:00 часот во конференциската сала на Синпекс  Битола . Ќе се разгледаат прашања: -Кои се најнови трендови и достигнувања во опремата за сточарство со акцент на млекопроизводството, -Кои се најповолните начини  за набавка на истата и какви видови на кредитити, програми…

Повеќе...

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

  Во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА Компонента 1), во јануари 2018, конзорциумот Еволуксер во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна со имплементација на проектот „Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор“ финансиран од страна на Европската Унија. Главната цел на овој проект е да придонесе во адаптирањето на тутунскиот сектор кон Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и регулативата на ЕУ. Во насока на постигнување на главната цел, проектот е…

Повеќе...

Нови средства за земјоделците кои го обновиле генетскиот потенцијал на стадата, подигнале нови овошни и лозови насади

Нови средства за земјоделците кои го обновиле генетскиот потенцијал на стадата, подигнале нови овошни и лозови насади

  До крајот на овој месец, сите земјоделски стопанства кои се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, ќе може да аплицират за добивање на средства од Програмата за финансиска поддршка и руралниот развој, односно преку „Мерката 121, Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“. За овие средства ќе може да аплицираат сите земјоделци кои од 1-ви јануари до 30 –ти септември 2018 –та година ги зголемиле стадата, формирале  ново стадо, подигнале нов овошен или лозов…

Повеќе...

И нформативни средби :„Поддршка за развој на земјоделските задруги во Македонија“

И нформативни средби :„Поддршка за развој на земјоделските задруги во Македонија“

  Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП)  организира  информативни средби кои се во рамки на проектот: „Поддршка за развој на земјоделските задруги во Македонија”. Информативите средби ќе се одржат на следните локации со следниот распоред: –           05.09.2018 (среда), 12:00 – 14:00, Тетово во Општинската сала; –           05.09.2018 (среда), 18:00 – 20:00, Гостивар во Општинската сала; –           06.09.2018 (четврток), 10:00 – 12:00, Битола во НУ Центар за култура – Битола; –           06.09.2018 (четврток), 16:00 – 18:00, Прилеп во…

Повеќе...

Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги Техничка поддршка – прва фаза

Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги Техничка поддршка – прва фаза

  Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга. Генерална цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги. Специфична цел на поддршката е зголемена  продуктивност и зголемени економски резултати преку поддршка на соработка меѓу земјоделците за формирање на нови земјоделски задруги. Право на учество имаат…

Повеќе...

Повик за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги

Повик за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги

Повик бр. 4/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за развој на земјоделски задруги Техничка поддршка – прва фаза Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за пријавување интерес за развој на земјоделска задруга“. Генералната цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги. Специфичната цел на поддршката е зголемена продуктивност и зголемени економски резултати преку поддршка за развој на земјоделски задруги….

Повеќе...
1 2 3