Со 226 килограми крап порибена вештачката акумулација „Гратче“

(Oвој напис е објавен на: March 3, 2017)

so 226 kilogrami krap poribena veshtachkata akumulacija gratche

Со 226 килограми крап, рибарите од Кочани, ја порибија вештачката акумулација Гратче. Акцијата се спроведува по пауза од десетина години. Ова е дел од планот на активности на кочанското рибиловно друштво Кочански рибар, што од неодамна е и концесионер со акумулацијата, едно од познатите викенд места за кочанчани.

Стаменков. ги предупреди пасионираните риоболовци да ги почитуваат законските одреби за риболов. Тоа значи, дозволено е да ловат само по едно парче риба дневно со тежина до три килограми и со должина не помала од 40 сантиметри. За прекршување на прописите следуваат ригорзни казни од 1000 евра и повеќе.