Со пари од ООН Македонија ќе се бори со климатските промени

(Oвој напис е објавен на: July 12, 2018)

Со пари од фондовите на ОН земјава ќе се справува со климатските промени. За таа намена преку тригодишна програма обезбедени се 256.000 евра. Се преговара и за втор проект за развој на земјоделскиот сектор, вреден околу 850.000 евра. Македонија има потенцијал и предуслови за квалитетно и конкурентно земјоделско производство, но тоа не е доволно за поголеми приноси и поквалитетни производи, сметаат надлежните.

Земјоделството и производството на храна имаат важна улога во македонската економија бидејќи учествуваат со 16% во БДП, а во нивна функција е ангажирана дури една третина од работната сила во земјава. Целта на оваа Програма е раст на малите фарми, подобар квалитет на храната и преку прилагодување на климатските промени да се намали ризикот од катастрофи во земјоделството.

Климатските промени во последните години станаа сериозен проблем на глобално ниво, а Македонија не е изолирана. Неколку пати до сега настрадаа посевите на земјоделците, особено во Вардарскиот, Пелагонискиот и Југоисточниот регион.


 

сител