ПРОКРЕДИТ БАНКА ОРГАНИЗИРА АГРО БИЗНИС ФОРУМ

ПРОКРЕДИТ БАНКА ОРГАНИЗИРА АГРО БИЗНИС ФОРУМ

Настанот е отворен за сите бизнисмени кои се занимаваат со земјоделие, прехрамбената индустрија и нивните комплементарни дејност и од настанот гледаат отворена бизнис можност за нова соработка, размена на искуство, следење на трендовите на иновации.

Повеќе...