Ако сакаме успех, политиката да ги тргне рацете од земјоделието, порачува земјоделецот Стеван Стојановски од Долна Чарлија

Ако сакаме успех, политиката да ги тргне  рацете од земјоделието, порачува земјоделецот Стеван Стојановски од Долна Чарлија

Стеван Стојановски (59) земјоделец од селото Долна Чарлија, е еден од поголемите производители на пченица, пченка, сончоглед и тутун во Пелагонија. Долна Чарлија пред две децении броела 370 жители, а сега во селото се останати само 120 и тоа претежно во поодминати години. Помладите го заобиколуваат земјоделието и повеќе го сакаат модерниот начин на живот „кафе на Широк сокак“, раскажува Стојановски  кој  сериозно е посветен на земјоделието. Неговото семејство обработува 25 хектари земјоделско земјиште во…

Повеќе...

Креирање на земјоделска политика

Креирање на земјоделска политика

Здруженија на преработувачи или трговци со земјоделски производи или групации на стопански комори треба да имааат членство од најмалку десет правни лица, а задругите да остваруваат приход од продажба на земјоделски производи на членовите на задругата од најмалку 6.000.000 денари годишно.

Повеќе...

Николовски: Функционална размена на податоци за ефективни земјоделски политики

Николовски: Функционална размена на податоци за ефективни земјоделски политики

Во рамки на проектот се изработени прирачници за креирање биланси за понудата и побарувачката за најважните производи: жита, ориз, зеленчук, овошје, вино и месо, потребни во процесот на донесување одлуки поврзани со развојот на политиките во земјоделството и руралниот развој, а изготвен е и нов софтвер за Земјоделскиот пазарен информативен систем кој преку новата веб страница овозможува поедноставно управување и внесување податоци, но и поедноставен преглед на цените на земјоделските производи. 

Повеќе...