Мујо Фазлич, државата мора да направи берза на земјоделски производи за да им се исплати трудот на земјоделците

Мујо Фазлич, државата мора да направи берза на земјоделски производи  за да им се исплати трудот на земјоделците

  Земјоделската берза треба да помогне во планирање на производството и пласманот на земјоделски производи на пазарите, ама бидејќи ја нема земјоделскиот труд секоја година е изложен на ризик. Со ваква забелешка до „Зелена берза“ реагира земјоделецот Мујо Фазлич (49) од селото Десово, Општина Долнени. Според него, ако државата смогне сили да направи земјоделска берза од неа полза треба да имаат пред се’ примарните производители. Земјоделците се во очекување да се превенира создавање на вишок…

Повеќе...