Оваа мерка е за да ги спречиме последиците од ограничувањата во превозот и трговијата како и од падот на потрошувачката на тутунски преработки  на светско ниво

Back to top button
Close