Проекти за туризам, пчеларство и земјоделство ќе се реализираат преку ReLOaD програмата во Ресен

Проекти за туризам, пчеларство и земјоделство ќе се реализираат преку ReLOaD програмата во Ресен

„Пчеларство – еколошки бизнис за младите“, „Туристички саем во Преспа“, „Општествена интеракција и економско зајакнување на младите“ и „Рурален туризам – можност за одржлив развој на локалната заедница“ се четирите проекти што наредните шест до осум месеци ќе се реализираат во општина Ресен. Проектите ќе бидат финансирани преку Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) на УНДП и Европската унија. За кофинансирање од Буџетот на општина Ресен ќе бидат исплатени 638.172 денари или…

Повеќе...