fbpx
ВестиТоп вести

Заштита на пченка

Пченката е важна житна култура што главно се користи за исхрана на животни и биогорива. Оваа култура бара професионално одгледување за да се достигне нејзиниот оптимален производен потенцијал. Производителите на пченка се соочуваат со многу различни предизвици. Неповолни временски услови, нестабилни цени на производот, плевели, инсекти, болести, несоодветна исхрана и многу други фактори може да го загрозат работењето на земјоделецот.  Како и сите други култури така и во одгледувањето на пченка се јавуваат одредени штетни агенси кои може да го доведат целото производство под опасност.

Плевелите се економски најзначајниот штетен агенс кои сериозно може да го намалат приносот од пченка. Меѓутоа во производството на пченка економски значајни штети може да причинат болестите и штетниците. Најзначајни штетници се: Helicoverpaarmigera (пченкина или памукова совица), Ostrinianubilalis (пченкин пламенец)и Elateridae (телени црви). Од болестите економски најзначајни се: Fusarium spp. (гниење), Helminthosporiumturcicum (пепеласта дамкавост), Ustilago maydis (меуреста гламница на пченката).

 

 

 

Хербициди:

  • Stomp aqua (pendimethalin – 455 g/l)
  • Basar (S – metolachlor – 960 g/l)
  • Wing P (dimethenamid P 212,5 g/l + pendimethalin 250 g/l)
  • Akris (dimethenamid P 280 g/l + terbuthylazine 250 g/l)
  • Arrat (tritosulfuron 250 g/l + dicamba 500 g/l)
  • Mustang (florasulam 6,25 g/l + 2,4D 2 ethylhexyl ester 452 g/l)
  • Samson 4SC (nicosulfuron 40 g/l)
  • Samson extra 6 OD (nicosulfuron 60 g/l)
  • Temsa SC (mesotrione 100 g/l)

 

Инсектициди:

  • Reldan 22 EC (Chlorpyrifos methyl 223 g/l)

 

Изготвил:

м-р Петковски Ефтим

(докторант на Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје)

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close