вести

Зголемување на прометот во трговијата на мало

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во мај 2018 година, во споредба со мај 2017 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 13.0 %, а реално за 9.7 %), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 7.7 %, а реално за 4.9 %) , Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 10.3 %, а реално за 8.0 %) и Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 12.8 %, а реално за 1.9 %).


 

бизнисвести

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close