Индекси на цените во земјоделството, септември 2017 година

(Oвој напис е објавен на: October 17, 2017)

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во септември
2017 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 0.1%, а кај аутпутот се
бележи зголемување од 2.6%.

Во септември 2017 година, во споредба со септември 2016 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно
потрошени средства во земјоделството) изнесува 100.0, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 99.0.

Во делот аутпут, во септември 2017 година, во споредба со септември 2016 година, индексот на цените на
растителното производство изнесува 103.5, а индексот на цените на добиточното производство изнесува
100.8.