fbpx
ВестиТоп вести

Информативни сесии на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП)

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) ќе оддржи информативни сесии кои се организираат во рамки на проектот: „Поддршка за развој на земјоделските задруги во Македонија”.

Информативите сесии е ќе се одржат на следните локации со следниот распоред:

– 18.10.2018 (четврток), 15:30 – 17:00, с.Блатец, (во просториите на компанијата СА-МО Бионатура, с.Блатец);

– 18.10.2018 (четврток), 19:00 – 20:30, Пехчево, (х. Гогов);

– 19.10.2018 (петок), 18:00 – 19:15, с. Пиперево, (Дом на култура);

– 19.10.2018 (петок), 20:30 – 22:00, с. Стојаково, (Месна канцеларија за оддржување на настани од јавен карактер)

Агендите за самите настани и постерите кои би можеле да ги искористите за информирање на целната група ви ги испраќаме во прилог.

На овие сесии ќе ве информираме за:

– предности од здружување во земјоделски задруги преку презентација на успешни примери од регионот и

– можности за финансиска и техничка поддршка на земјоделските задруги во рамки на наведениот проект.

Лице за контакт е Димитар Смилјановски, dsm@mrfp.mk<mailto:dsm@mrfp.mk>  тел. +389 2 3088 992.

Проектот е финансиран од Европската Унија, а е спроведуван од  CARE Deutschland/Luxemburg (CARE) и МРФП во соработка со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Повеќе детали за проектот може да најдете на следната веб-страна: www.zadrugi.mk<http://www.zadrugi.mk>

 

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/4.%20Poster%20-%20s.Stojakovo%2019.10.2018,%2020.30h.pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/4.%20Agenda%20-%20s.Stojakovo%2019.10.2018,%2020.30h.pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/4.%20Agenda%20-%20s.Stojakovo%2019.10.2018,%2020.30h.pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/3.%20Poster%20-%20s.Piperevo%2019.10.2018,%2018.00h.pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/3.%20Agenda%20-%20s.Piperevo%2019.10.2018,%2018.00h.pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/2.%20Poster%20-%20Pehchevo,%2018.10.2018,%2019.00h.pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/2.%20Agenda%20-%20Pehchevo,%2018.10.2018,%2019.00h.pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/1.%20Poster%20-%20S.%20Blatec%2018.10.2018,%2015.30h%20(1).pdf

file:///C:/Users/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/1.%20Agenda%20-%20s.%20Blatec,%2018.10.2018,%2015.30h%20%20(1).pdf

 

Слични написи

Back to top button
Close