И З В Е С Т У В А Њ Е

(Oвој напис е објавен на: August 5, 2019)

Подрачната единица на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Битола,

Ги известува сите земјоделци на кои им следуваат картички за користење на мерката „зелена нафта“, во четврток ќе се доделуваат во дисперзираните канцеларии на МЗШВ во Општина Могила во работно време од 08:30 – 15:30  часот.

Секој земјоделец кој има пријавено субвенции за градинарски и полјоделски култури, овошни и лозови насади за 2018 година е корисник на мерката за „зелена нафта“.

Подигнувањето на картичките мора да биде лично со лична карта.

 

 

Share Button