fbpx
ВестиСоветиТоп вести

Како да ја подготвите почвата за садење ореви

Како да ја подготвите почвата за садење ореви

Оревот може да се одгледува на различни надморски височини, но до околу 1.000 метри надморска височина. Над 800 метри приносите на јаткастите плодови се неправилни, плодовите се помали, а често и не од кој било вид. Дрвјата растат, но и не растат.

Оревот може да се одгледува на различни надморска височина до 1.000 метри надморска височина. Над 800 метри приносите на јаткастите плодови се неправилни, плодовите се помали, а често и не од кој било вид. Дрвјата растат, но не растат.

Кога станува збор за наклон на теренот, тоа не е ограничувачки фактор за организирање на производство на ореви . Исто така се користат терени со многу остра теренска експозиција, но дури откако ќе се изградат терасите на нив. Близината на морето, езерата или големите реки влијае на намалувањето на температурните разлики, зголемувањето на релативната влажност, почетокот на вегетацијата како што започнува подоцна кај овошните видови, а исто така и цветната фаза и крајот на вегетацијата.

Подготовка на земјиште

За да може оревот да расте правилно, да расте редовно и да живее подолго, почвата мора внимателно да се подготви. Подготовката на земјиштето главно се состои од расчистување на теренот, срамнување со земја, обнова и местење. Оплодното ѓубрење треба да обезбеди во почвениот слој од 45 до 50 сантиметри оптимални количини на хранливи материи потребни за редовно и изобилство исхрана на оревите, објаснува дипломираниот одгледувач на овошје и вино, Милан Тосковиќ , од ПССС Прокупlе .

Како да ја изберете и подготвите земјата за садење ореви?

Основното ѓубрење или ѓубрење треба да се одвојат така што половина од планираните количини ѓубриво пред орање, орање на 20 см, а другата половина е расфрлана за време на орање.

Оплодувањето на почвата треба да ја подобри плодноста на почвата, така што да содржи во слојот од 45 до 50 см околу 2,5 – 3% хумус, 1,5 – 3% калиум, 0,12 – 0,13% фосфор и 1,1 – 1 , 25% магнезиум и потребната количина микроелементи. Веднаш по воведувањето на органски и минерални ѓубрива , почвата треба да се осиромаши.

Местење пред да се подигне интензивното садење е една од неопходните мерки. По засадувањето, почвата станува порозна и со поволен режим на вода – воздух и температура, што е услов за добар развој на коренскиот систем на млади садници, а подоцна и на возрасни овошни дрвја.

Садење

Кога плантажата се одгледува на поголема површина, многу е важно да се подели на парцели. Преку средината на садењето, главниот пат треба да се гради во најважната насока. Меѓутоа, ако орев се одгледува како чиста култура, парцелата не е неопходна затоа што растојанието помеѓу редови може да се користи за патишта. Правилното уредување на садници, пред сè, обезбедува доволно простор за живеење на растението, во однос на храна, светлина и вода, безбедно опрашување, односно ѓубрење и примена на механизација. Во современото производство на ореви со примена на механизирани процеси, отстапува од традиционалното сфаќање дека орев е овошје кое бара значително повеќе простор од другите видови овошје.

Затоа, при утврдување на растојанието на оревот, односно бројот на дрвјата по единица површина, потребно е да се земе предвид соодветниот степен на интензитет во одгледувањето и целта на производството. Посебно внимание треба да се посвети на факторите кои влијаат на растојанието, како што се ocksидовите на коренот, карактеристиките на почвата , обликот на круната, генетските и биолошките црти на сортата и карактеристиките на пределот во кој во моментот се одгледува.

Извор: земјоделие.мк

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close