КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ Поледелство

(Oвој напис е објавен на: November 8, 2018)

Во текот на овај месец се завршува со основното ѓубрењ со калиумови и
фосфорни ѓубрива и се припрема почвата, длабоко се заорува, за сеење на пролетните
култури. Нормите за ѓубрење се формираат по извршените агрохемиски анализи.


 

agencija.gov.mk

Share Button