ВестиСовети

Календар на земјоделецот за месец СЕПТЕМВРИ Поледелско производство

Во средината на септември и на крајот на месецот настапува поволен период
за сеење на есенските посеви. Тече предсидбената подготовка на почвата и ѓубрење
на површините. Задолжително се врши деконтаминација на семето на есенските
посеви со препарати кои се на база на некоја од следните активни материи: тирам,
карбоксим, манкозеб и сл. Исто така треба да се обезбедат потребните хербициди во
зависност од степенот и видот на заплевеноста. По сеидба и пред никнување се врши
мапирање на плевелите и во зависност од заплевеленоста се употребуваат некои од
дозволените селективни хербициди, кои што најчесто се на база на активната
материја пендиметалин. Најрано започнува сеидбата на ржта, проследено со
тритикале, по што се продолжува со пченицата и јачменот.

 


 

agencija.gov.mk

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close