Корисниците на оранжерии ќе можат да го откупат земјиштето

Може да се купи земјиштето под оранжериите. Владата го промени законот за продажба на земјоделските површини.

Со него се овозможува корисниците на оранжерии да станат сопственици на земјоделското земјиште.

43

Според надлежните со ова ќе се отворат и нови работни места.

Од денес веќе може да се аплицира за купување на земјата под оранжериите. Цената ќе се утврдува со посебна методологија. Бирото за судски вештачења ќе ја прави процената на вредноста на земјата.