Можност за самостоен увоз на средства за заштита на растенијата

(Oвој напис е објавен на: February 27, 2017)

Со воведувањето на таканаречениот паралелен увоз се овозможува повеќе фирми да набавуваат пестициди од странство.

mozhnost za samostoen uvoz na sredstva za zashtita na rastenijata

 

Препаратите мора да се одобрени за употреба и регистирани во земјите на Европската Унија.

Право на паралелен увоз имаат правните лица кои имаат одобрение од фитосанитарната управа и кои ги исполнуваат условите во однос на вработено стручно лице, магацински простор, договор со правното лице од кое се набавува препаратот, со превод на македонски јазик и други потребни документи.

Одобрувањето за паралелениот увоз го издава фитосанитарната управа во министерството за земјоделство во рок од 30 дена од поднесувањето на барањето.