Намалени цените во земјоделството

(Oвој напис е објавен на: February 23, 2017)

Цените во земјоделството во февруари годинава се намалени за 2,4 отсто кај импутот, а за 8,5 отсто кај аутпутот во споредба со истиот месец лани.

namaleni cenite vo zemjodelstvoto

 

Според податоците на Државниот завод за статистика, во делот импут намалувањето на цените за тековно потрошени средства во земјоделството изнесува 2,5 отсто, а кај цените за средства наменети за инвестиции во земјоделството има пораст од 0,3 отсто.

Во делот аутпут, намалувањето на цените на растителното производство изнесува 10,1 отсто, а на цените на добиточното производство 3,2 отсто.