fbpx
Млад земјоделецОгласникТоп вести

Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од Европската Унија, ги поканува подобните земјоделски задруги да учествуваат на „Повикот за финансиска поддршка на земјоделски задруги“ бр. 1/ЗАМ/2020.

Право на учество имаат земјоделски задруги кои се регистрирани во надлежните регистри на земјоделски задруги во периодот од 30.6.2018 г. до крајниот рок на овој повик и кои се во согласност со останатите критериуми на овој повик.

Инструкциите и обрасците за аплицирање можат да се подигнат во просториите на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) на ул. Никола Парапунов бр. 41а, 1060 Скопје.

Инструкциите и обрасците за аплицирање се достапни и во електронска форма на следнава веб-страница www.zadrugi.mk.

Рокот за пристигнување на пријавите е 31.3.2020 г. до 16.00 часот.

Заинтересираните земјоделски задруги за учество во повикот (апликанти) треба да поднесат пополнети и потпишани пријави во оригинал. Пријавите треба да пристигнат во наведениот рок на следната адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија ул. „Никола Парапунов“ бр. 41а, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 1/ЗАМ/2020“.

Апликантите се единствено одговорни за подготовката и поднесувањето на апликациите и регистрирањето на земјоделската задруга. Заинтересираните апликанти можат да побараат и техничка поддршка за подготовка на деловен (бизнис) план и за регистрација на земјоделска задруга. Барањето за техничка поддршка треба да се поднесе најдоцна до 10.3.2020 година на следнава адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија ул. „Никола Парапунов“ бр. 41а, 1060 Скопје.

Оваа постапка за избор се спроведува во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“ кој е финансиран од Европската Унија (ЕУ), а спроведуван од CARE Германија/Луксембург и Македонската развојна фондација за претпријатија.

Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

Урнек за договор за финансиска поддршка

Слични написи

Back to top button
Close