Производителите на сончоглед се здружија во Асоцијација

(Oвој напис е објавен на: February 27, 2019)

Производителите на сончоглед формираа Асоцијација со цел заеднички решавање на нивните проблеми но и поддршка во текот на склучувањето на договори, производството и откупот од страна на фабриката „Благој Ѓорев“ од Велес.

Повеќе информации околу договорното производство на сончоглед, склучување на договорите со откупувачот, набавка на семенски материјал, нови агротехнички мерки за повисоки приноси, цена и висина на субвенциите ќе добиете на нивната страна на Фејсбук

МЗШВ ги  зголеми субвенциите за сончогледот и тие изнесуваат 23 160 денари за хектар за површина од 5 до 50 хектари.


 

brif