вести

Промени во Управниот одбор на Стокопромет

stokopromet

Весна Станоевска е назначена за претседател на Управен одбор во Акционерско Друштво за производство и промет на големо и мало со стока и сточарски производи Стокопромет АД извоз-увоз Скопје.

Таа доаѓа на местото на Марија Петрушевска која досега беше претседател на Управниот одбор на друштвото.

Стокопромет е еден од најголемите извозници на јагниња од Македонија.

Основната дејност на друштвото е промет со земјоделски и сточарски производи, надворешното трговско работење на преку извозот и узвозот на жива стока, месо, месни и млечни производи, добиточна храна и компоненти за добиточна храна.


 

eMagazin

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close