СЕ ПРОДАВА НАЈДОБРО ПРИРОДНО ЃУБРИВО

(Oвој напис е објавен на: April 16, 2019)

 

НАЈДОБРОТО ПРИРОДНО ЃУБРИВО, произведено со помош на калифорниски црви од арско ѓубриво преработено 12 месеци и без додаток на тресет и слично. 100% чист.

Служи при расад, за садници при садење, тревњаци, цвеѓиња и др. Легла на калифорниски црви за отпочнување на сопствен бизнис во одлична концентрација!

Обратете се на телефонскиот број  078354588