Склучени договорите со земјоделските стопанства кои ќе учествуваат во реализацијата на проектот за Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор

(Oвој напис е објавен на: November 1, 2018)

Врз основа на проектот Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор со број EUROPEAID/138538/IH/MK во 2018-2019 година, во рамките на активноста 4 – Имплементирање на пилот активности за диверзификација на приходите на земјоделските стопанства преку воведување на нови алтернативни култури и/или зголемување на ефикасноста на производството на тутун, како и јавниот повик спроведен од 17.08.2018 до 17.09.2018 година.

Склучени беа 40 договори од регионите, Радовиш, Битола, Велес,Прилеп, Демир Хисар и Крушево. Пилот активностите во зависност од регионот ќе бидат насочени кон производство на контејнерски расад за тутун, сушари за тутун за подобрување на процесот на сушење на тутунот, анализа и истражување при производството на тутун како и диверзификација на култури односно засадување на површини со луцерка, афион, стевија, ароматични растенија и пипер.

Реализацијата на овој проект е со поддршка на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

 


 

agencija.gov.mk

Share Button