Заврши жетвата на житни култури во Делчево и Македонска Каменица

Заврши жетвата на житни култури во Делчево и Македонска Каменица

– Пченицата оваа година беше посеана на 280 хектари. Просечниот принос е 2.000 килограми, а вкупниот 560 тони. На површините со јачмен, 350 хектари, просечниот принос изнесува 2.000 килограми по единица површина, додека вкупниот 700 тони. Посевите со рж годинава се на 35 хектари. Просечниот принос достигна 1.800 килограми, а вкупниот 63 тони, информира раководителот Илчо Каранфиловски.

Повеќе...