За поголем економски бенефит земјоделците да се здружуваат во земјоделски задруги

За поголем економски бенефит земјоделците да се здружуваат во земјоделски задруги

Земјоделците во Македонија мора да се здружуваат за да имаат поголем економски бенефит, велат од Македонската асоцијација на земјоделски задруги. Тие работат на промоција на задругарството, а преку проект финансиран од Европската Унија треба да се формираат нови задруги, а постоечките ќе бидат поддржани со грант. Можностите за здружување се предизвик за земјоделците во идниот период. – Сепак ние како земјоделци во МК сме ситни, искуствата од европските држави покажуваат дека само здружени може да…

Повеќе...

Календар на земјоделците- Пчеларство

Календар на земјоделците- Пчеларство

За нашите климатски услови јануари е типичен зимски месец. Температурите во повеќето години се ниски, сончевите денови се релативно малку, а земјата е покриена со снег. За пчелните семејства месец јануари е период на целосен мир – состојба во која тие најдобро се спротивставуваат на за нив неповолните надворешни услови. Во овој период животните функции на одделните индивидуи на пчелното семејство- матицата и пчелите работнички, се сведени на минимум. Формирањето на зимското кубе во пчелното…

Повеќе...

Календар на земјоделци- Овчарство и козарство

Календар на земјоделци- Овчарство и козарство

Во голем дел од фармите во рамничарските подрачја, почетокот на годината се совпаѓа со периодот на јагнење. Затоа треба да се посвети сериозно внимание на исхраната на приплодните овци во текот на овој период на годината – вториот период на бременоста или периодот на доење на новородените јагниња. Во вториот период на бременоста, барањата на животните се зголемуваат со 15-20%. Храната за овците во овој период треба да биде таква што ќе обезбеди повеќе компоненти…

Повеќе...

Календар на земјоделците – сточарство

Календар на земјоделците – сточарство

Говедарска фарма Во зимските месеци вниманието кон животните не треба да слабее. Крајните економски резултати бараат одржување на висока продуктивност преку целата година. За добивање на повеќе и поквалитетно млеко соодветно на расата, наследните и индивидуалните карактеристики на животните, потребно е да се посвети сериозно внимание на исхраната на кравите во зимскиот период од годината, како најважен и клучен услов. Дажбите за кравите треба да ги содржат потребните хранливи материи: протеини, јаглени хидрати, масти и…

Повеќе...

Земјоделците годинава ќе добијат зелена нафта

Земјоделците годинава ќе добијат зелена нафта

Земјоделците годинава конечно ќе добијат зелена нафта. Средстава за оваа мерка се обезбедени, но се уште не се знае кога земјоделците ќе ја имаат на располагање зелената нафта. Од Платежната агенција велат – треба да се направи комплетна пресметка на барањата, а потоа да почне имплементацијата на мерката. Крајна фаза е моделирањето, начинот на кој таа зелена нафта ќе стигне. И, буквално ќе биде достапна секаде, во најблиските бензиски пумпи на земјоделците, за да го…

Повеќе...

ЗАВРШИ ЕСЕНСКАТА СЕИДБА, ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ГРЧ – ДАЛИ СУШАТА ЌЕ ГО ИЗЕДЕ РОДОТ И ТРУДОТ?

ЗАВРШИ ЕСЕНСКАТА СЕИДБА, ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ГРЧ – ДАЛИ СУШАТА ЌЕ ГО ИЗЕДЕ РОДОТ И ТРУДОТ?

Есенската сеидба заврши, ама периодот без врнежи ќе ги изеде приносите. Земјоделците велат дека чекајќи дожд  ги пропуштиле сите оптимални рокови, а сеидбата што ги чинеше и поскапо поради зголемените количини за семенски материјал ја завршиле набрзина и без да ги почитуваат сите агротехнички мерки. Тоа според нив ќе ги намали приносите од 60 до 70 проценти кај есенските култури- јачменот и пченицата. Сега се молат она што ќе никне да не го изеде мразот,…

Повеќе...

Дали земјоделците ќе ја дочекаат зелената нафта?

Дали земјоделците ќе ја дочекаат зелената нафта?

Иако помина една година од првите најави за воведување зелена нафта за земјоделците, тие сѐ уште не дочекале бенефиции од неа. Последните ветувања на владините претставници беа дека таа ќе може да се користи следната година, бидејќи во тек се тестирања на моделот што ќе се применува за да се избегнат злоупотреби и негативни ефекти. Според објаснувањата, во овој период се врши тестирањето, по што јавно ќе биде презентиран моделот што е веќе подготвен, а…

Повеќе...

Земјоделците сѐ уште се соочуваат со голем број проблеми

Земјоделците сѐ уште се соочуваат со голем број проблеми

Ниските откупни цени, неорганизираноста, нелојалната конкуренција, која го има монополот на пазарот на откуп, непостоењето договорно производство, недостигот од едукација и инвестирање во нови технологии, малото учество на преработувачите во откуп на производите, немањето анализи за пазарите, малиот принос по единица површина, како и климатските промени се некои од проблемите со кои се соочуваат земјоделците, констатирала Националната федерација на фармери. – За надминување на овие проблеми е потребно да се прави пресметка на производствените цени,…

Повеќе...

ИСТРАЖУВАЊЕ: НЕМА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ПРИ РАБОТАТА ВО ПОЛЕТО

ИСТРАЖУВАЊЕ: НЕМА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ПРИ РАБОТАТА ВО ПОЛЕТО

Земјоделците не се заштитени, ниту доволно едуцирани и обучени да се соочат со предизвиците и опасностите во работата на земјоделските површини. Потребна е поголема едукација, но и залагање на институциите, констатираат од прилепското здружение „Достоинствен работник“ кое го завршува шестмесечниот преокт  насловен „Превентивна култура за безбедноста и здравјето при работа кај земјоделците во Прилеп и во Пелагонискиот регион“. Според Здружението, најчесто има злоупотреба на детскиот труд, ракување и несреќи со земјоделската механизација и во прашање…

Повеќе...

Деветта средба на сточари и земјоделци

Деветта средба на сточари и земјоделци

Во организација на подрачната единица на АПРЗ и земјоделско-сточарско здружение „АГРО ЦЕНТАР“ од Велес, денеска во с. Теово, општина Чашка, ќе се одржи деветта средба на сточари (одгледувачи на овци) и земјоделци од Републиката. На средбата ќе присуствуваат регионалните сточари, претставници од локални здруженија од Републиката, директорот на Ј.П. Пасишта на Република Македонија Љујзим Фејзулаху и градоначалникот на општина Чашка. На средбата ќе бидат изнесени импресии од досегашните состаноци, постигнатите резултати при комуникацијата со МЗШВ…

Повеќе...

До крајот на годината земјоделците треба да ги легализираат фармите

До крајот на годината земјоделците треба да ги легализираат фармите

До крајот на годинава земјоделците можат да достават барања за легализација на изградените објекти и фарми на градежно земјиште. Со измените на законот, рокот за легализација на дивоизградените објекти е продолжен за една година. Барањата треба да се поднесат во општините на живеење. Досега бројот на земјоделските стопанства кои добиле имотни листови е исклучително мал и поголем број од нив ја немаат искористено оваа законска можност. Нерегулираниот статус на објектите за земјоделска намена негативно влијае…

Повеќе...

Новата даночна реформа донесе многу нејаснотии за земјоделците

Новата даночна реформа донесе многу нејаснотии за земјоделците

Новата даночна реформа која се однесува на плаќањето на даноците на земјоделците донесе бројни компликации и нејаснотии. Земјоделците се жалат дека со нивите измени плаќањето на даноците кон државата се усложнило, за дел од земјоделците в село се бара преку компјутер да се регистрираат во УЈП и секој месец да поднесуваат пресметки и да вршат уплати на данок за да не бидат казнети. Земјоделскиот синдикат даночната реформа ја оцени како несоодветна Според земјоделскиот синдикат проблеми…

Повеќе...

Земјоделците ќе добијат нови системи за наводнување

Земјоделците ќе добијат нови системи за наводнување

Во буџетот на МЗШВ за наредната година предвидени се 428 милиони денари. Од нив, за проектот Јужновардарска долина втора фаза се одвоени 184 милиони денари, 26,7 милиони денари за хидросистемот „Лисиче” и 212 милиони денари за хидросистемот „Злетовица”. Системите за наводнување кои долго време беа една од главната причина за намалување на земјоделското производство и на квалитетот на земјоделските производи годинава се еден од приоритетите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За решавање на…

Повеќе...

Од расположливи 86 милиони евра од ИПАРД 1, македонските земјоделци искористиле само 16 милиони евра

Од расположливи 86 милиони евра од ИПАРД 1, македонските земјоделци искористиле само 16 милиони евра

Македонските земјоделци скоро и да не ги користат средствата за помош од ИПАРД програмата. Во претходниот повик на ИПАРД 1 од 86 милиони евра кои биле на располагање се искористиле само 16. Од организацијата „Рурална коалиција“ во моментов споведуваат активност на запознавање на жените и младите од руралните средини со ИПАРД-от. Се со цел да се стопира иселувањето на младите, а жените да се стекнат со финансиска независност и нивна инклузија во општеството. „Во ИПАРД…

Повеќе...

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАВА МОЖАТ ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ФАРМИТЕ

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАВА МОЖАТ ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ФАРМИТЕ

До крајот на годинава земјоделците можат да достават барања за легализација на изградените објекти, фарми на градежно земјиште. Со измените на Законот за постапување со бесправно изградените објекти, под надлежност на Министерството за транспорт и врски, рокот за легализација на дивоизградените објекти е продолжен за една година. Барањата за легализација треба да се поднесат во општините на живеење. Продолжувањето на рокот, како што соопштуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, е со цел да…

Повеќе...

Земјоделците фрлаат јаболка, сливи и зелки бидејќи нема откуп, а Македонија од идната година ќе произведува ГМО храна

Земјоделците фрлаат јаболка, сливи и зелки бидејќи нема откуп, а Македонија од идната година ќе произведува ГМО храна

Земјоделците се жалат на слабиот откуп, а поради тоа фрлаат јаболка, зелка и сливи, а владата на СДСМ од идната година планира да произведува ГМО грана. Од следната година ќе се дозволи производство на Генетски модифицирана храна во земјава. Агенцијата за храна најави измени на Законот за безбедност на храна во кој точно ќе се дефинира како храна која содржи, е составена или произведена од генетски модифицирани организми може да се пласира на пазарот. Откако…

Повеќе...

Земјоделците најмногу аплицираат за добивање средства од ИПАРД 2 за кпување на трактори и друга механизација

Земјоделците најмногу аплицираат за добивање средства од ИПАРД 2 за кпување на трактори и друга механизација

ИПАРД 2 програмата скроена по мерка на агробизнисмените. Индивидуалните земјоделци до сега најмногу интерес покажале само за купување на трактори и приклучна земјоделска механизација. – За жал секогаш најголемиот интерес е кај тракторите и овде во тој дел нешто мора да се менува, во навиките на луѓето, во сфаќањата на производството, каде тракторот не треба да се смета за основна инвестиција. Може да се користи и друг половен трактор, а да се инвестира во нова…

Повеќе...

За една година од ИПАРД македонските земјоделци добиле поддршка од 17,6 милиони евра

За една година од ИПАРД македонските земјоделци добиле поддршка од 17,6 милиони евра

Вкупно 940 договори во рамки на ИПАРД програмата и пласирани 17,6 милиони евра дадени по основ на договори со земјоделците минатата година регистрирала Агенцијата за финансиска поддршка и равој на земјоделието (АФПЗРМ), информираше денеска директорот на АФПЗРМ Никола Бабовски. Тој потенцираше дека ИПАРД програмата е една од поуспешните која се имплементира во македонското земјоделие. – Со потпишани 940 договори во рамки на ИПАРД програмата и пласирани 17,6 милиони евра дадени по тие договори на нашите…

Повеќе...

Земјоделците останаа со куси ракави, наместо 50 ќе добијат само 30 отсто поддршка за поевтин енергенс

Земјоделците останаа со куси ракави, наместо 50 ќе добијат само 30 отсто поддршка за поевтин енергенс

Зелената нафта и годинава се најде во Предлог – буџетот за 2019 година како една од мерките за силна поддршка на земјоделството. Меѓутоа, земјоделците се прашуваат зошто и покрај тоа што, нејзиното воведување доцни една година поддршката е намалена од 50 на 30 отсто Дали конечно земјоделците ќе дојдат до долгоочекуваната „зелена нафта#, која годинава повторно е ставена во предлог-буџетот за 2019 година како една од мерките за поддршка на земјоделството. Покрај тоа што зелената…

Повеќе...

Земјоделците збунети од даночната реформа

Земјоделците збунети од даночната реформа

Најавата за прогресивниот данок ги збуни земјоделците. Дали и тие влегуваат во групата на граѓани кои ќе треба да го плаќаат данокот, ќе се пресметува врз основа на приходите на месечно или на годишно ниво, ова се само дел од прашањата кои деновиве си ги поставуваат голем дел од земјоделските производители , а за кои немаат конкретен одговор. Велат до нив доаѓаат различни верзии и толкувања,  но ниту една не е официјална. Според Драги Памуков…

Повеќе...

Николовски: Проектот „Функционална анализа на МЗШВ“ ќе значи навремени и квалитетни услуги за земјоделците

Николовски: Проектот „Функционална анализа на МЗШВ“ ќе значи навремени и квалитетни услуги за земјоделците

Денеска официјално започна проектот ,,Функционална анализа на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“, кој е финансиран од Европската унија, а ќе биде спроведен од Светска банка. На настанот присуствуваше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, претставникот на Делегацијата на Европска унија, Никола Бертолини, директорот за Македонија и Косово на Светска банка Марко Мантованели, како и претставникот на Светска банка за земјоделство, Силвија Маури. На работниот состанок беа презентирани сите активности околу проектот, начинот…

Повеќе...
1 2 3 14